P/e-luku muistuttaa tuottoarvon kaavaa

Pörssiyritysten p/e-luku on kaikille aktiivisijoittajille tuttu. Se päivittyy yhtiön antaman ohjeistuksen ja yrityksen kurssikäyttäytymisen mukaan. Siitä on tullut yksi tärkeimmistä ammattisijoittajan sijoitusindikaattoreista.

Pitkän ajan keskiarvona Helsingin pörssi-indeksin p/e-luku saattaisi olla noin 15 tuntumassa. Käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että yhtiöllä menee 15 vuotta siihen, että ne tekevät tulosta hintansa edestä. Tälläkään hetkellä Helsingin pörssistä ei löydy montaa yhtiötä, joiden p/e-luku on alle kymmenen. Näitä yhtiöitä moni sijoittaja analysoi varmaan tiiviisti.

Mitä tämä kaikki voisi tarkoittaa pk-yrityksen kontekstissa? Toisin kuin pörssiyrityksillä, pk-yrityksillä ei ole virallista listahintaa. Tästä syystä pk-yrittäjän ja mahdollisen ostajan tulee tehdä oma arvonmääritys ja löytää yritykselle sopiva hinta. Pk-sektorilla on käytössä kaksi käytetyintä arvonmääritysmenetelmää; (i) tuottoarvo ja (ii) substanssiarvo.

Näistä kahdesta tuottoarvo muistuttaa p/e-luvun logiikkaa.

Tuottoarvon laskentakaava

Nimensä mukaisesti tuottoarvolla haetaan yrityksen tuloksentekokykyä. Pk-yrityksen arvoa määriteltäessä kurkistetaan yleensä historiaan, analysoidaan nykyhetki ja ennustetaan tulevaisuutta.  

  • Historian valossa tarkastellaan kolmen edellisen vuoden nettotulokset ja lasketaan niiden keskiarvo.
  • Nykyhetken kertoo parhaiten viimeisen vuoden nettotulos
  • Tulevaisuuden nettotuloksia arvioidaan kolmen vuoden päähän ja lasketaan niiden keskiarvo.

Nämä skenaariot tarjoavat jonkinlaisen haarukan yrityksen tuloksentekokyvystä. Tämän jälkeen ostaja ja myyjä alkavat keskustella siitä, kuinka monen vuoden nettotuloksesta yrityksen arvo, todennäköinen kauppahinta, muodostuu. Oman lisäsävynsä näihin keskusteluihin tuo historian suhde tulevaisuuteen. Joskus ne saattavat olla hyvinkin kaukana toisistaan. 

P/e-luku pk-yrityksessä?

Aivan pienimpien yritysten kohdalla kauppahinta harvoin ylittää kolmen vuoden takaisinmaksuaikaa. Yrityskoon kasvaessa takaisinmaksuajan suuruusluokka saattaa nousta. Yli 10 miljoonan euron liikevaihtoluokassa saatetaan yrityksiä ostaa jopa 5 vuoden takaisinmaksuajalla. Aivan näin lineaarisesti yrityksen kauppahinnat eivät kuitenkaan määrity. Poikkeuksia on monia, joista myyjän kannattaa olla tietoinen.

Viimeisten vuosien kuluessa esimerkiksi lääkäriasemia- ja hoivapalveluyrityksiä on ostettu huomattavasti suuremmalla takaisinmaksuajalla. Joissain tapauksissa kertoimet ovat olleet jopa 10 luokkaa. Tämä johtuu puhtaasti siitä, että ala on kasvava ja pääomasijoittajat ostavat markkinoita tulevaisuuden tuloksentekokyky mielessä.

Myös strategiset yritysostot saattavat tapahtua huomattavasti suuremmilla tuottokertoimilla. Strategisten yritysostojen piiriin saattaa lukeutua uuden markkina-alueen valtaus, tuotetarjonnan täydentäminen, muu laajeneminen tai kilpailijan eliminointi ostetun yrityksen kautta.

Samalla tavoin ostettavan yrityksen liiketoimintamalli saattaa vaikutta kauppahintaan. Viimeisinä vuosina erilaiset ylläpitosopimukset tai muut jatkuvalaskutteiset liiketoimintamallit ovat nostaneet päätään. Näiden liiketoimintamallien hienous piilee siinä, että kerran saatu asiakkuus jatkuu hamaan tulevaisuuteen – ja se heijastuu myös yrityksen kauppahintoihin. 

Vaikka logiikka p/e-luvun ja tuottoarvon takana on sama, on pk-yritysten ostaminen huomattavasti pörssiosakkeita haastavampaa. Lisää pk-yrityksen ostamisesta voi lukea kirjastani Menesty yrittäjänä – 68 käytännön ohjetta.

Antti Sekki
Yliopettaja, Laurea