Painotettu osakeportfolio: Osallistava järjestelmä huolehtii, että osakeportfoliota hoitavat aina parhaat henkilöt. Järjestelmä etsii jatkuvasti käyttäjien keskuudesta etevimmät osakepoimijat, jotka saavat suuremman painoarvon osakeportfolioon. Palvelu on kaikille avoin.

Mallisalkun arvon kehitys vuoden alusta (YTD): +47,82% (18.9.2021)


Osakeportfolio päivittyy sunnuntaisin klo23:00.

Palvelu on tarkoitettu pelkästään yksityiseen käyttöön. Palvelua, sen osia tai sen tuottamaa tietoa ei saa käyttää liiketoiminnan yhteydessä ilman OCTO Solutions Oy:n kanssa tehtyä sopimusta.